Látrabjarg – raj dla miłośników ptaków

Choć Islandia jest zaliczana do państw Europy Północnej, a nie Zachodniej, to właśnie na tej wyspie znajdziecie najdalej wysunięty na zachód punkt naszego kontynentu. Látrabjarg to zlokalizowane na terenie Fiordów Zachodnich urwisko, stanowiące dom dla milionów ptaków. Obszar ten uznaje się za największe miejsce lęgu ptaków europejskich. Stworzenia te przyciąga obfitość ryb i drobnych skorupiaków, których nie brak w opływających Látrabjarg wodach. Ten spektakularny klif stanowi siedlisko różnych gatunków ptaków, wśród których prym wiodą alki – biało-czarne ptaki morskie, które upodobały sobie skaliste wybrzeża. Szacuje się, że aż 40% populacji tych stworzeń pojawia się właśnie tutaj. Fiordy Zachodnie to okazja nie tylko na spotkanie z ptactwem, lecz również – a nawet przede wszystkim – z niezwykłą, surową islandzką przyrodą.

Maskonury – symbol Islandii

Strome klify kryją w sobie gniazda maskonurów, uznawanych za jeden z symbolów Islandii. Te zabawne ptaki o stosunkowo dużej głowie i krótkich nóżkach, ze względu na swój rozbrajający wygląd, bywają nazywane arktycznymi braciszkami. Określenie to wzięło się od łacińskiej nazwy tych stworzeń, która brzmi właśnie Fratercula arctica. Choć na to nie wyglądają, potrafią znieść trudy życia w chłodzie i skutecznie wydobywać pożywienie z arktycznych wód. Ich urocza powierzchowność nie koreluje również z przypisywaną im symboliką – stworzenia te uważa się za postać pośmiertną osób, które zginęły na morzu – tragicznie zmarłych marynarzy czy rybaków.

Jeżeli wybieracie się do Látrabjarg, aby zobaczyć mieszkające tu ptaki, weźcie pod uwagę, że nie spotkacie ich tam przez cały rok. Jeżeli chcecie na własne oczy ujrzeć sympatyczne maskonury, wybierzcie się na wycieczkę w okresie lęgowym tych ptaków, który przypada mniej więcej w okresie od drugiej połowy maja do pierwszej połowy sierpnia. Przez pozostały czas w roku maskonury można napotkać na otwartym morzu. Najłatwiej zauważyć ptaki rano lub pod wieczór, gdyż w ciągu dnia polują – ich głównym pożywieniem są drobne ryby morskie, a czasem również drobne skorupiaki.

W czasie przechadzki stromymi klifami nie wolno zapominać o bezpieczeństwie i nie zbliżać się zbytnio do krawędzi urwiska. Należy również wziąć pod uwagę kapryśną islandzką pogodę i przygotować się na możliwe niekorzystne warunki atmosferyczne. Nie zapominajcie o odpowiednim ubiorze i zdrowym rozsądku, a wycieczka do Látrabjarg może okazać się niezapomnianą, wspaniałą przygodą.