Czy rejs po Bałtyku jest bezpieczny?

Rozważając sposób transportu i podróżowania pod uwagę bierze się różne kwestie. Wśród nich jest kwestia bezpieczeństwa. W przypadku transportu morskiego wielu osobom, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w rejsie po Morzu Bałtyckim może towarzyszyć pytanie o bezpieczeństwie takiej wyprawy. Biorąc pod uwagę liczbę kursów pasażerskich przez szlaki morskie przebiegające przez Bałtyk, bezpieczeństwo stało się bardzo ważnym aspektem tego rodzaju podróży.

Co wpływa na bezpieczeństwo rejsu?

Jednym z najważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo rejsu jest odpowiednie wyposażenie środku transportu, w tym przypadku promu czy też jachtu. Regułą jest, że na pokładach znajdują się m.in. sztormiaki, tratwy ratunkowe oraz inne przybory, które stanowią podstawowe środki bezpieczeństwa. Czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo rejsu jest także jakość samego środku transportu, dlatego należy zwracać uwagę na flotę, jaką dysponuje przewoźnik. Przewoźnik powinien przestrzegać nie tylko standardów promów, którymi dysponuje, ale też realizować inne przepisy wynikające z Konwencji SOLAS, dotyczącej bezpieczeństwa życia na morzu. Stosowanie się do nich powinno iść w parze z odpowiednim przeszkoleniem załogi. Promy posiadają ruchome przegrody pożarowe oraz drogi ewakuacyjne. Wykorzystuje się też elementy umożliwiające połączenie promu z lądem. Są trapy, pomosty pasażerskie oraz rampy dla pojazdów. Dzięki tym elementom, nawet w przypadku, kiedy warunki pogodowe będą stwarzać zagrożenie podczas podróży, będzie możliwe zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim znajdującym się na pokładzie. Warto też dodać, że na szlakach morskich działają służby ratownictwa morskiego, których zadaniem jest niwelowanie ryzyka oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych, a środki transportu morskiego przechodzą regularne inspekcje i przeglądy.

Bezpieczeństwo morskich środków transportu

Ryzyka przeprawy morskiej nigdy nie da się wyeliminować całkowicie. Chociażby z powodu nieprzewidywalności pogody i zdarzeń losowych. Jednak podejmuje się wiele czynności mających na celu jak największe zwiększenie bezpieczeństwa rejsów. Standardy bezpieczeństwa są regularnie zwiększane, począwszy na wyszkoleniu kapitanów oraz załogi, a kończąc na odpowiednim dostosowaniu portów. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadku Morza Bałtyckiego, na którego szlakach odbywa się bardzo intensywny ruch nie tylko kursów pasażerskich, ale też transportowych. Również z tego powodu firmy armatorskie inwestują w nowe promy lub modernizują dotychczasową flotę.