Nowoczesna edukacja, czyli kilka słów o Copenhagen International School

Copenhagen International School to jedna z najnowocześniejszych szkół na świecie, w której murach wiedzę zdobywa prawie tysiąc osób pochodzących z 80 krajów całego świata. To szkoła, której podstawą działania jest zasada, by każdy uczeń czuł się w niej jak w domu i na równych zasadach z innymi tworzył szkolną społeczność. Budynek Copenhagen International School to wzorzec nowoczesnej placówki oświatowej, do której stworzenia użyto możliwie jak najwięcej naturalnych materiałów przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowocześniejszych, energooszczędnych technologi i rozwiązań wspomagających naukę.

Wzorzec nowoczesności

Kopenhaska International School to bez wątpienia wzorzec nowoczesności. Już samo położenie budynku zapiera dech w piersiach, gdyż szkoła osadzona jest nad samym nadbrzeżem. Interesująca jest również konstrukcja budynku, który podzielony jest na cztery części – wyrastające z dwupoziomowej podstawy cztery wieże – odpowiadające kolejnym etapom nauki: przedszkolu, podstawówce, gimnazjum oraz liceum. Każda grupa wiekowa stanowi odrębną społeczność, która dobrze się zna i wzajemnie wspiera, dając poczucie przynależności do szkoły jako całości. Istotnym faktem jest, że przedszkolak przekraczający mury szkoły spędzi w niej prawie całe szkolne życie, aż do momentu zdania egzaminu dojrzałości. Powoduje to, że uczniowie Copenhagen International School mocno identyfikują się ze swoją szkołą, mają silne poczucie przynależności i odpowiedzialności za jej losy. Uczniowskie grupy nie przekraczają liczby 100 osób, tak by stworzone społeczności mogły się wzajemnie wspierać i nawiązywać szerokie relacje społeczne.

Technologie wspierające rozwój

Budynek szkoły został zaprojektowany w taki sposób, by optymalnie wspierać naukę i rozwój swoich podopiecznych. Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia szkoły jest jej oświetlenie, które ma zapewnić doskonałe warunki do nauki. Okna na dwie strony świata, różne rodzaje oświetlenia do czytania, a inne do zwiększenia koncentracji to tylko niektóre z zastosowanych rozwiązań. Ważne jest również natlenienie i temperatura powietrza. Wydajny system wentylacyjny i odpowiednio dobrana temperatura zapewniają komfort i wpływają na efektywność nauki. Do sal lekcyjnych nie dociera też hałas. Wszystko za sprawą ścian wyłożonych materiałem absorbującym dźwięk. Oprócz wszystkich udogodnień związanych z komfortem przebywania w salach lekcyjnych uczniowie Copenhagen International School na co dzień mogą korzystać ze studia muzycznego, laboratoriów naukowych, centrum fitness, sal gimnastycznych, boisk, ogrodu i szklani. Stworzona w ten sposób atmosfera szkoły decyduje o jej wyjątkowym charakterze i efektywności nauki jej uczniów.