W co wierzą Duńczycy?

Religią państwową w Danii od 1536 roku jest luteranizm. Zdecydowana większość Duńczyków jest wyznawcami Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego, drugą religię stanowią wyznawcy islamu, pozostałe wyznania to: katolicyzm, zielonoświątkowcy, judaizm oraz inne religie protestanckie. Podejście Duńczyków do religii jest luźne i mocno liberalne. Duńczycy nie przejawiają szczególnej religijności, co znajduje odzwierciedlenie w ich rzadkim uczestnictwie w publicznych nabożeństwach.

Kościół a państwo

Dania to państwo, w którym obowiązuje wolność wyznania, gwarantująca swoim obywatelom prawo do praktykowania dowolnej religii. Nie podlega jej jedynie głowa państwa, która ma obowiązek przynależności do Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego. Dania to również jeden z nielicznych krajów europejskich, który ma zapis w konstytucji mówiący, że religią państwową jest luteranizm. Istnieje również stanowisko Ministra ds. Kościoła, który jako de facto zarządca kościoła ma ogromny wpływ na działanie tej instytucji i jej struktur – diecezji i parafii. Kościół Ewangelicko-Luterański jest wspierany przez państwo poprzez fundusze i specjalne opłaty, będące podatkiem kościelnym. Obowiązkowi tych opłat podlegają tylko członkowie kościoła Danii czyli wyznawcy Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego. W Danii istnieje wyraźne rozgraniczenie między kościołem a życiem politycznym. Nie mamy tutaj rzecznika kościoła, który mógłby reprezentować interesy tej instytucji na arenie politycznej. Kościół nie bierze udziału w debacie politycznej. Według większości Duńczyków kwestia wiary jest sprawą osobistą i nie powinna podlegać wpływom państwa.

Tradycja religijna

Religia chrześcijańska i kościół odegrały ważną rolę w historii Danii. Liczne zabytkowe budowle kościołów rozsiane po całym kraju świadczą o długiej historii chrześcijaństwa. Duńczycy, obchodząc święta religijne, podkreślają przywiązanie do tradycji i chęć jej kontynuacji. Nie może zabraknąć obchodów dwóch najważniejszych świąt kultury chrześcijańskiej: Wielkanocy i Bożego Narodzenia. W czasie tych pierwszych Duńczycy upamiętniają śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, dzieląc i obdarowując się jajkami, głównie czekoladowymi. Natomiast Boże Narodzenie to dla Duńczyków czas wigilijnych wieczerzy i obdarowywania się prezentami. To dni, w których obywatele Danii najliczniej uczestniczą w uroczystościach kościelnych. Końca nie mają śpiewanie bożonarodzeniowych pieśni i tańce wokół choinki, a także urządzane przez rodzinę i przyjaciół świąteczne obiady tzw. julefrokost.